Wolontariat

Hologramy na legitymację studencką

Legitymacja studencka to niezbity dowód, iż po latach nauki udało Ci się osiągnąć marzenie każdego maturzysty. Zostałeś bowiem pełnoprawnym studentem jednej z renomowanych uczelni lub politechnik. Twoje poczynania zasługują na pochwałę, gdyż zostać studentem to nie lada wyzwanie. W Polsce dokument ten wydawany jest przez uczelnię po immatrykulacji. Ów poczet włączenia w szeregi uczelni uprawnia jej słuchaczy do korzystania z ulgi aż do czasu ukończenia nauki.
Ważność legitymacji odnawiana jest co semestr poprzez wpisanie aktualnej daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa polskiego. Tak wygląda ten proces w ramach legitymacji papierowej. E-legitymacja musi zostać zaktualizowana oraz dane należy umieścić w oznaczonych polach hologramu. Prawnie zabezpieczono interesy kursantów. Otóż koszt papierowego dokumentu nie może przekraczać pięciu złotych, natomiast elektronicznego siedemnastu złotych. Niesforni studenci, którzy nie dobrowolnie opuścili mury uczelni mogą zakupić pamiątkowe hologramy na legitymację studencką. Będzie to pewny dowód dla potomnych.
Reasumując studiowanie to najpiękniejszy okres w życiu człowieka. Należy jednak dbać o to, aby go przedwcześnie nie zakończyć z własnej nieodpowiedzialności.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Previous article
Jeden z najważniejszych zakupów
Next article
Korepetycje dla maturzystów
About the author