Wolontariat

Jak kopiować treści z sieci

Prawa autorskie niejednokrotnie przyprawiają nas o zawrót głowy. Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie: można kopiować, czy nie można kopiować? Szczególnie, jeżeli chodzi o treści zamieszczane w Internecie. Czy wolno nam kopiować całe artykuły, jeżeli są one bezpośrednio o nas? Otóż, sprawa wcale nie jest taka prosta. Można oczywiście korzystać z prawa cytatu bądź prawa przedruku przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych. Jest to ważne gdyż rozprzestrzenianie i korzystanie z chronionych utworów bez zgody jego twórcy jest zabronione.

Prawo przedruku jest jasno opisane w artykule 25 prawa autorskiego. Mówi ono o tym, że w celach informacyjnych można rozpowszechniać zarówno w prasie w radiu czy w telewizji utwory, które:

zostały już rozpowszechnione,
są sprawozdaniami z aktualnych wydarzeń,
są artykułami dotyczącymi tematów politycznych, gospodarczych, religijnych (jeżeli prawo nie mówi inaczej),
są aktualnymi dziełami reporterskimi (fotografie, reportaże),
skrótami aktualnych sprawozdań bądź artykułów o tematyce politycznej, gospodarczej lub religijnej,
spisanymi przemowami wygłaszanymi publicznie,
streszczeniami utworów, które są rozpowszechnione.

Interpretując prawo przedruku można stwierdzić, że mogą z niego korzystać środki masowego przekazu, do których zalicza się prasę, radio a także telewizję. Prawo to pozwala na szybki przepływ istotnych informacji ze względu na fakt, iż opinia publiczna powinna mieć możliwość dotarcia do niektórych faktów.

W przepisie tym mowa jest także o utworze, który został już rozpowszechniony. Oznacza to ni mniej ni więcej tyle, że autor zezwolił na udostępnienie jego dzieła publicznie. Wątpliwości powstają przy publikowaniu dzieł w Internecie.

Kolejnym problemem jest precyzyjne określenie, jaki utwór będzie aktualny a który stał się już zdezaktualizowany. Jeżeli jednak dzieło budzi zainteresowanie opinii publicznej, określa się go mianem aktualnego.

Kolejnym prawem autorskim jest prawo cytatu. Mówi ono o tym, że dopuszczalne jest przytaczanie we własnych dziełach fragmentów bądź drobnych utworów. Nie jest to jednak samowolne przytaczanie. Aby dokonać tego zgodnie z prawem powinniśmy opatrzyć ów cytat imieniem i nazwiskiem twórcy a także źródłem skąd zaczerpnęliśmy ów cytat. Jest to wymóg najważniejszy (art. 34 i 35 prawa autorskiego). Odnosi się on zarówno do prawa cytatu jak i prawa przedruku. Co więcej, musi on być widoczny i rozpoznawalny a jego użycie powinno być uzasadnione. Ponadto cytowane utwory powinny być wcześniej rozpowszechnione.

Warto także pamiętać, iż piractwo i podrabianie jest również niedopuszczalne w kwestii prawa. We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskich stosowane są skuteczne, odstraszające oraz proporcjonalne do zawinienia środki zaradcze oraz sankcje prawne (środki cywilne jak i środki karne). We wszystkich krajach Unii Europejskiej stosuje się podobne procedury mające na celu chronienie prawa własności intelektualnej, przez które rozumie się prawa autorskie, prawa pokrewne, znaki handlowe, projekty, patenty i wiele innych.

Previous article
Tłumacz przysięgły – fakty
Next article
Pomóż komornikowi w ogłoszeniu licytacji
About the author