Wolontariat

Nawożenie ziemniaka

Nawożenie ziemniaków jest jednym z podstawowych czynników wpływających zarówno na wysokość uzyskiwanych plonów, jak i na ich jakość. Bezpośrednim celem nawożenia jest zapewnienie w glebie obecności łatwo dostępnych składników pokarmowych w ciągu całego okresu jak i równomiernego ich rozkładu. Ziemniaki otwierające rotację zmianowania są tym elementem, który dzięki wysokim dawkom nawozów organicznych i mineralnych stanowi podstawę właściwości nawożenia w płodozmianie. Ziemniaki wytwarzając dość dużo suchej masy, pobierają znaczne ilości składników pokarmowych. Jak wynika z wielu przeprowadzonych doświadczeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą, ziemniaki doskonale wykorzystują nawożenie organiczne. Stosując to nawożenie nie tylko dostarczamy składniki pokarmowe we właściwej dla ziemniaków proporcji, ale również oddziałujemy na poprawę właściwości gleby i na rozwój w niej życia biologicznego. Ma to szczególne znaczenie na glebach lekkich, o niskiej zawartości substancji organicznej oraz niewielkich zdolnościach zatrzymywania i magazynowania wody. A takie właśnie gleby przeznacza się głównie pod uprawę ziemniaków. Jak wykazały doświadczenia, górna granica opłacalności stosowania nawozów organicznych wynosi 30 – 40 t/ha. Przy stosowaniu wyższych dawek ziemniaki nie są w stanie w sposób ekonomicznie opłacalny wykorzystać zawartych w nich składników pokarmowych. W celu uzyskania wysokich plonów ziemniaków konieczne-jest prócz nawożenia organicznego stosowanie pełnego nawożenia mineralnego.

………
– hologramy naklejki
– legitymacja studencka naklejka
– trening stylu myślenia warszawa mokotów
– kwalifikowanie technologii spawania
– lab test badania węgla
– szkolenia iso 50001
– studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna kraków
– studia podyplomowe język angielski kraków
– studia podyplomowe zarządzanie oświatą kraków
– hologram els wrocław

Nawożenie ziemniaka
1 vote, 8.00 avg. rating (120% score)
Previous article
Uprawa ziemniaka
Next article
Pielęgnacja buraka cukrowego
About the author