Wolontariat

O grupie

Zachodnia Grupa Zakupowa (ZGZ) jest instytucja powołaną do życia przez Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową. Głównym jej celem są działania zmierzające w kierunku obniżenia i optymalizacji kosztów utrzymania firm. Filarami funkcjonowania Zachodniej Grupy Zakupowej są grupy negocjacyjne działające w obszarze energii elektrycznej, gazu, paliw płynnych oraz leasingu. Negocjacje grupowe w praktyce pozwalają w partnerstwie z innymi podmiotami stworzyć grupę o bardzo dużym zapotrzebowaniu i uzyskać silną pozycję w negocjacjach cen u dostawców, co w efekcie skutkuje znacznym obniżeniem cen w poszczególnych firmach, generując tym samym znaczne oszczędności, sięgające w niektórych przypadkach nawet do 30%.

Zachodnia Grupa Zakupowa podejmuje, także szeroki zakres działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, które zmniejszają zużycie energii elektrycznej oraz monitorują zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, a tym samy dają możliwość w sposób świadomy i zaplanowany kierować procesem produkcyjnym, biorąc pod uwagę fakt, że energia elektryczna jest jednym z głównych komponentów składających się na cenę produktu.

Usługi oferowane przez Zachodnią Grupę Zakupową:

 • Organizacja i przeprowadzenie grupowych negocjacji cen i dostaw energii elektrycznej.
 • Organizacja i przeprowadzenie grupowych negocjacji cen i dostaw gazu.
 • Organizacja i przeprowadzenie grupowych negocjacji cen i warunków dostaw paliw płynnych.
 • Organizacja i przeprowadzenie grupowych negocjacji warunków leasingu i kredytu.
 • Wdrażanie nowoczesnych technologii zmniejszających zużycie energii elektrycznej.
 • Audyty efektywności energetycznej.
 • Modernizacja układów pomiarowo – rozliczeniowych zgodnie z zasadą TPA.
 • Konsultacje, doradztwo i szkolenie w zakresie wdrożenia wybranych technologii.
 • Instalacja układów automatycznej kompensacji mocy biernej.
 • Przyłączenia do sieci, montaż, przeglądy i konserwacja instalacji pomiarowych.

Korzyści z przystąpienia do Zachodniej Grupy Zakupowej:

 • Obniżenie i optymalizacja kosztów związanych z energią elektryczną, gazem i paliwami płynnymi.
 • Uzyskanie jednostkowo najkorzystniejszej finansowo oferty leasingu i kredytu w Polsce.
 • Poznanie udziału kosztów zużycia energii elektrycznej w poszczególnych procesach produkcyjnych.
 • Dostęp do najnowszych technologii optymalizujących koszty związane z mediami.
 • Brak ograniczeń indywidualnych działań.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Wzrost świadomości rynkowej.
 • Bezpieczeństwo oraz gwarancja oszczędności.
O grupie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Grupa zakupowa gazu
Next article
Tłumacz języka makaroniarskiego w stolicy
About the author