Wolontariat

Odszkodowanie za błąd lekarski

W dzisiejszych czasach pacjenci mogą domagać się kompensaty za działania ze strony lekarza, które wpłynęły niekorzystnie na stan ich zdrowia. Poprzez złożenie wniosku w komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych znajdującej się na terenie tego samego województwa, w którym funkcjonuje szpital odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu pacjenta, wnioskodawca ma dużą szansę na odszkodowanie za błąd lekarski. We wniosku muszą znaleźć się wszystkie dane personalne pacjenta z uwzględnieniem adresu do korespondencji, uzasadnienie wniosku, opis doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz proponowaną wysokość odszkodowania zgodną z rodzajem uszczerbku zdrowotnego doznanego przez wnioskodawcę. Opłata konieczna do rozpatrzenia wniosku wynosi 200 zł. Czekanie na orzeczenie komisji może trwać do 4 miesięcy. Należy pamiętać, że zadaniem komisji nie jest orzeczenie winy konkretnego lekarza, a stwierdzenie czy faktycznie zdarzenie medyczne, którego wynikiem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta, miało miejsce.

Odszkodowanie za błąd lekarski
1 vote, 2.00 avg. rating (60% score)
Previous article
Magazyny do wynajęcia Warszawa
Next article
Skandia polisa na życie
About the author