Wolontariat

Oprysk przeciwko pędziorkom

W drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia zachodzi często potrzeba stosowania ponownych opryskiwań jabłoni przeciwko przędziorkom oraz przeciw zwójkom, jeżeli zauważy się liczniejsze uszkodzenia owoców przez ich gąsienice. Środki chemiczne do zwalczania tych szkodników podano uprzednio. Niekiedy w lecie na jabłoniach mogą wystąpić w większych ilościach gąsienice II i III pokolenia wznosika doparka lub namiotnicy gruszowej. Zwalcza się je, zaraz po zauważeniu, za pomocą Owadofosu płynnego 50, Foschloru płynnego 50, Sadofosu płynnego 30 lub biopreparatów. Po całkowitym zakończeniu zbioru przystępujemy w sadzie do zwalczania drobnych gryzoni, jeśli zagrażają drzewom. Nornika zwyczajnego można zwalczać przez: wkładanie do nor albo do rurek drenarskich ziarna zatrutego fosforkiem cynku; opryskiwanie roślin okrywowych lub murawy Melipaxem płynnym lub Thiodanem płynnym 35; gazowanie mor świecami Arrex lub tabletkami Gastoxin. Gazowanie nor stosuje się też przeciwko karczownikowi ziemnowodnemu. Ten ostatni zabieg można wykonywać przez cały rok. Dla ochrony sadu przed zającami należy jesienią sprawdzić stan ogrodzenia i załatać wszelkie dziury. Zimą po każdej śnieżycy należy usunąć zaspy powstałe przy ogrodzeniu. Okresowo dokonuje się też lustracji sadów i przeprowadza odstrzał zajęcy znajdujących się w obrębie ogrodzenia.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Oprysk przeciwko pędziorkom
1 vote, 8.00 avg. rating (120% score)
Previous article
Zwalczanie owocnicy
Next article
Ochrona śliw
About the author