Wolontariat

Papieski wydział teologiczny w Warszawie collegium Joanneum Warszawa

Nauka o Panu Bogu

Teologia jest dziedziną wiedzy, która stanowi studium prawd religijnych objawionych przez Pana Boga. Jest nauką, która opiera się na wierze szukającej zrozumienia. Każdy wydział teologiczny ma pomóc w szukaniu najwyższej prawdy. Teologia nie należy do łatwych dziedzin nauki. Wiedzieli o tym już ludzie żyjący w starożytności. I dlatego pisarz łaciński Varro na podstawie źródeł greckich wyróżnił trzy formy dyskusji teologicznej. Pierwsza z nich opierała się na wiedzy mitycznej. Druga na wiedzy racjonalnej. A trzecia na wiedzy cywilnej. Teologia jako dyscyplina naukowa rozwinęła się dzięki chrześcijaństwu. Istnieją różne nurty współczesnej teologii, jak na przykład teologia liberalna, teologia dialektyczna, teologia polityczna, teologia dziejów i wiele innych. Kilka wieków temu zaczęto odróżniać teologię od filozofii. Uznając, że teologia jest to studiowanie prawd objawionych. I oznacza metodyczne opracowanie prawd Bożego Objawienia przez rozum oświecony wiarą. Za najważniejszego teologa uznawany jest święty Tomasz z Akwinu.

Previous article
Papieski wydział teologiczny w Warszawie collegium Bobolanum
Next article
Papieski wydział teologiczny we Wrocławiu uniwersytet trzeciego wieku
About the author