Wolontariat

Pozyczki

Banki gromadzą fundusze, zaciągając pożyczki w Rezerwie Federalnej, innych bankach i korporacjach. Pożyczki z Fed nazywane są kredytami bezpośrednimi (kredytami dyskontowymi}. Banki pożyczają również rezerwy overnight na rynku funduszy federalnych od innych amerykańskich banków i instytucji finansowych. Pożyczki overnight są bankom potrzebne jako uzupełnienie wysokości depozytów utrzymywanych w Rezerwie Federalnej do minimalnego poziomu ustalanego przez Fed. Innym źródłem funduszy pożyczkowych są kredyty udzielane bankom przez ich spółki macierzyste (holdingi bankowe), umowy kredytowe zawierane z przedsiębiorstwami (takie jak np. porozumienia w sprawie odkupu), oraz pożyczki eurodolarowe (depozyty nominowane w dolarach amerykańskich, utrzymywane w bankach zagranicznych lub w zagranicznych oddziałach banków amerykańskich). Z czasem pożyczki stały się istotnym źródłem funduszy bankowych: w 1960 r. stanowiły 2% pasywów bankowych; obecnie ich udział przekracza 25% zobowiązań banków).

Pozyczki
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)
Previous article
Poziom zatrudnienia
Next article
Pozyczkodawca ostatniej instancji
About the author