Wolontariat

Przyczyny spoczynku głębokiego nasion

Bezpośrednią przyczyną spoczynku głębokiego nasion może być: niedojrzałość morfologiczna zarodka, nieprzepuszczalność okryw nasiennych dla wody i gazów, mechaniczne powstrzymywanie wzrostu zarodka przez otaczające go tkanki, specjalne wymagania termiczne lub świetlne nasion, występowanie substancji hamujących kiełkowanie. Są to więc przyczyny natury anatomicznej, fizjologicznej i ekologicznej. Wymienione przyczyny kształtują określone typy spoczynku głębokiego nasion o charakterystycznych mechanizmach działania. Nasiona licznych gatunków roślin drzewiastych mają złożony mechanizm spoczynku, który uwarunkowany jest kilkoma wymienionymi powyżej przyczynami. Rodzaj spoczynku jest na ogół właściwością dziedziczną, ujawniającą się w określonym układzie warunków zewnętrznych. W warunkach sprzyjających wzrostowi nasiona danego gatunku zapadają w spoczynek mniej głęboki lub też mogą zupełnie nie przechodzić spoczynku głębokiego. Według Blinninga występowanie stanu spoczynku w nasionach uwarunkowane jest przede wszystkim roczną rytmiką rozwojową roślin macierzystych. Następujące po sobie w życiu roślin okresy wzmożonej aktywności fizjologicznej i okresy spoczynku uwarunkowane są endogenną rytmiką aktywności protoplazmy. Rytmika ta wytworzyła się w rozwoju filogenetycznym roślin pod wpływem zmieniających się cyklicznie czynników klimatycznych. W wyniku doboru naturalnego zachowały się formy roślin, odznaczające się rytmiką najlepiej przystosowaną do obecnych warunków wegetacji.

………
– legitymacja hologram
– naklejka els
– fugi epoksydowe
– Tłumacz przysięgły języka flamandzkiego
– hologram na legitymację studencką
– naklejki legitymacja
– szkolenia iso 27001
– Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis
– Pomoc domowa w niemczech rozmówki Księgarnia Warszawa
– Testy przygotowujące do egzaminu SELEKCJONERSKIEGO

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Przyczyny spoczynku głębokiego nasion
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Spoczynek względny i bezwzględny
Next article
Krzewy ozdobne
About the author