Wolontariat

wielowymiarowy kwestionariusz preferencji klucz

Spółka posiada kilkanaście nieruchomości na terenie całej Polski. Zarząd podjął uchwałę o sprzedaży i przeprowadzeniu wyceny wszystkich nieruchomości będących własnością naszego przedsiębiorstwa. Wycenę nieruchomości przeprowadzi bezstronny rzeczoznawca majątkowy Poznań. Wybór rzeczoznawcy, który oszacuje wartość działek nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Osoby chętne mogą zgłaszać swoje oferty na piśmie do końca miesiąca w siedzibie przedsiębiorstwa. W ofercie należy określić cenę usługi, przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe oraz wskazać dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona trzyosobowa komisja przetargowa powołana przez zarząd. Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena. Mile widziane będzie również przedstawienie przez uczestników przetargu referencji. Zwycięzca przetargu otrzyma informację o wyborze na maila. Ponadto ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie umieszczone również na naszej stronie internetowej.

wielowymiarowy kwestionariusz preferencji klucz
2 votes, 4.50 avg. rating (87% score)
Previous article
test belbina interpretacja
Next article
organizacje wolontariatu w polsce
About the author