Wolontariat

Spoczynek względny i bezwzględny

Dojrzałe i żywotne nasiona cechuje zwykle określony stan spoczynku, przez który zwykło się rozumieć wszelkie formy zahamowania zdolności zarodka do wzrostu, braku gotowości lub skłonności do kiełkowania, bez względu na przyczyny tego zjawiska. Spoczynek nasion może być wymuszony, a więc może mieć charakter względny, lub też bezwzględny, czyli głęboki. Spoczynek wymuszony, czyli względny, cechuje te nasiona, które osiągnęły dojrzałość fizjologiczną, lecz nie rozpoczęły aktywnego życia wskutek niewłaściwych warunków zewnętrznych. Ten typ spoczynku charakteryzuje nasiona większości naszych roślin uprawnych oraz roślin pochodzących ze strefy tropikalnej, a więc odznaczającej się klimatem ciepłym i wilgotnym. Nasiona naszych roślin uprawnych nie kiełkują często tylko dlatego, że przechowywane są w stanie powietrznie suchym. Wystarczy jednak podwyższyć stopień ich uwodnienia i stworzyć odpowiednie warunki termiczne, aby zaczęły kiełkować. Spoczynek głęboki, czyli bezwzględny, cechuje te nasiona, które osiągnęły dojrzałość morfologiczną, lecz nie są dojrzałe fizjologicznie ? nie przeszły w stan spoczynku względnego. Ten typ spoczynku uwarunkowany jest wewnętrznymi właściwościami nasion. Właściwości te są dziedziczne, lecz zależą w różnym stopniu od wpływów środowiska.

………
– Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci
– Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
– Modelowanie 3D w programie AutoCAD
– kurs instruktora hipoterapii
– nauka gry na gitarze dla dzieci poznań
– hologramy semestralne
– szkolenie iso 31000
– gabloty ekspozycyjne – Paraga Centrum
– Wózki jezdniowe podnośnikowe poradnik
– GEODEZJA T I – W TEORII I PRAKTYCE

Spoczynek względny i bezwzględny
1 vote, 10.00 avg. rating (140% score)
Previous article
Rolnictwo
Next article
Przyczyny spoczynku głębokiego nasion
About the author