Wolontariat

System ochrony drzew ziarnkowych

W fazie spoczynku drzew po przeprowadzeniu cięcia koron w sadach owocujących lub wiosennego formowania koron w sadach młodych powierzchnie cięcia na starszych jabłoniach smaruje się Funabenem 3 lub farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Funabenu 50, Topsinu M lub Benlate. Młode drzewa opryskuje się ponadto tymi samymi środkami w stężeniu 0,l%, aby zapobiec infekcji przez grzyby powodujące zgorzele, raki drzewne i zgniliznę drewna. Drzewa ziarnkowe silnie zaatakowane przez miodówkę jabłoniową, piędzika przedzimka, namiotnika jabłoniowego, zwójki, misecznika śliwowca, mszyce i niektóre inne szkodniki opryskuje się na krótko przed pękaniem pąków Krezotolem lub Karboliną DNK. W czasie pękania pąków zwalcza się kwieciaka jabłkowca Metoxem płynnym 30, Owadofosem płynnym 50, Foschlorem płynnym 25 albo Karbatoxem zawiesinowym 75. Przeprowadza się także pierwsze opryskiwanie jabłoni przeciwko parchowi za pomocą Kaptanu 50 lub Miedzianu 50. Od chwili pojawienia się pierwszych liści na jabłoniach wycina się pędy porażone mączniakiem. Jest to jeden z podstawowych zabiegów w walce z tą chorobą. Zamiast wycinania pędów można w fazie różowego pąka wykonać opryskiwanie Nimrodem. W sadach gruszowych w okresie nabrzmiewania pąków, w temperaturze powyżej 18°C, należy przeprowadzać zwalczanie szpecieli używając Bi-58, Metasystox forte lub Tinox 25. W chwili pękania pąków opryskuje się grusze także Syllitem lub Kaptanem przeciw parchowi, białej plamistości liści i innym chorobom.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Previous article
Porady dla przyszlego kredytobiorcy
Next article
Zwalczanie parchu
About the author