Wolontariat

Tworzenie się pąków kwiatowych

Pąki kwiatowe są zmetamorfizowanymi pączkami pędowo-liściowymi. W przekształcaniu się na kwiatowe bierze udział wiele czynników zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej natury. Pierwszym jednak impulsem jest aktywizacja lub represja genów produkujących odpowiednie enzymy. Tę indukcyjną rolę spełnia fitochrom jako enzym wieloczynnościowy, co podano wyżej. Pod wpływem reakcji świetlnej fitochrom łatwo absorbuje światło niebieskie, pomarańczowe i ciemnopurpurowe. Fitochrom katalizuje syntezę ?czynnika” przypuszczalnego florigenu, który w wyformowanych liściach translokowany jest z szybkością około 50 cm s-1 przez floem do merystemu wierzchołkowego pączka pędowo-liściowego. Ten biochemiczny bodziec powoduje zasadnicze zmiany morfologiczne, poczynając od zmiany kierunku mitotycznych podziałów komórek z peryklinalnych na antyklinalne. Im obfitszy jest dopływ substancji pąkotwórczej do wierzchołka wzrostu pączka, tym liczniejsze powstają zaczątki kwiatów w kwiatostanach w formie primordiów. Obfitość florigenu zależy od intensywności napromieniowania falą świetlną określonej długości oraz obfitości substancji budulcowych, dopływających, do części apikalnej pączka. Szybkość powstawania zaczątków kwiatowych-i dalszy ich rozwój, zależy od fizjologicznego stanu rośliny i panujących czynników pogody.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Tworzenie się pąków kwiatowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Fotosynteza
Next article
Pąki
About the author