Wolontariat

Co na leży brać pod uwagę szukając pomysłu na biznes?

Wiele osób, pragnących zdecydować się na założenie własnej firmy skarży się na brak odpowiednich pomysłów ku temu. Osoby takie powinny przede wszystkim zacząć od przeprowadzenia dogłębnej analizy zarówno makrootoczenia jak i mikrootoczenia potencjalnej firmy. Jak się za ten proces zabrać? Z całą pewnością warto przeanalizować rynek pod względem popytu i podaży. Jak wiadomo na niektóre produkty czy usługi istnieje większe, a na inne zaś mniejsze zapotrzebowanie. Duży wpływ na kształtowanie się tych wskaźników ma bez wątpienia potencjalne umiejscowienie firmy, a także grupa docelowa do której chcielibyśmy kierować efekty swojej pracy. Oba te uwarunkowania nie wymagają zbyt długiego wyjaśniania. Łatwo się bowiem domyślić, że w biednej dzielnicy ciężko będzie sprzedawać lukratywne produkty czy świadczyć usługi, które wymagają dużych nakładów finansowych. Warto jednak brać pod uwagę obecnie obowiązującą na rynku modę i trendy i w ten sposób trafić z produktem do odpowiedniej grupy docelowej.

Aby sprawdzić dokładnie określone trendy możemy posłużyć się narzędziem ankiety lub też przeprowadzić wywiad w danym środowisku. Bez wątpienia warto wziąć pod uwagę również fakt, iż aktualne trendy kształtują programy telewizyjne. W dalszej kolejności warto przeanalizować również czynniki makroekonomiczne takie jak na przykład aktualny poziom bezrobocia w kraju, politykę rządową, inflację i inne czynniki ekonomiczne. Kiedy już będziemy mieli pierwszy zarys pomysłu warto również dokonać analizy konkurencji- zarówno tej, która już się wyłoniła, jak i tej potencjalnej. W tym celu bardzo pomocna okaże się analiza SWOT – narzędzie, w którym wykazujemy zarówno mocne, jaki słabe strony naszej potencjalnej firmy, a także konkurencji. Pod uwagę bierze się również szanse i czynniki ryzyka – czyli czynniki zewnętrzne. Pamiętajmy również o tym, że pomysł nie musi być koniecznie zbyt odkrywczy, często okazuje się bowiem, że sukces tkwi w prostocie.

Previous article
Co jest konieczne, aby w efektywny sposób prowadzić firmę?
Next article
Co to jest i jak działa hipoteka odwrócona ?
About the author