Wolontariat

Co to jest i jak działa hipoteka odwrócona ?

Zapewne nie raz słyszeliśmy w prasie ekonomicznej czy też różnego typu telewizyjnych publikacjach poświęconych ekonomii o tak zwanej hipotece odwróconej. Hipoteka odwrócona jest zwana również kredytem hipotecznym. Czym więc właściwie jest kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny zwany też odwróconą hipoteką to bardzo modny , szczególnie w krajach bardzo rozwiniętych pod względem ekonomicznym takich jak Niemcy, Francja , Australia czy też Stany Zjednoczone instrumentem finansowym polegającym głównie (nie tylko , ale o tym później) na źródle finansowania dodatków do emerytur dla osób starszych na zasadach renty dożywotniej. Jakie więc trzeba spełnić warunki , aby móc się starać o rentę hipoteczną. Pierwszym podstawowym warunkiem jest posiadanie nieruchomości. Nieruchomością która będzie brana pod uwagę w naszym wniosku o przyznanie renty hipotecznej będzie bez wątpienia mieszkanie , dom lub też (jednak mamy z tym do czynienia zdecydowanie rzadziej) działka budowlana lub też rekreacyjna. W przypadku podpisania umowy o przyznanie renty hipotecznej przepisujemy naszą nieruchomość na bank lub też innego typu fundusz hipoteczny. Co otrzymujemy w zamian ? Bezpieczeństwo .

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Previous article
Co na leży brać pod uwagę szukając pomysłu na biznes?
Next article
Co zyskami dzięki BIK?
About the author