Wolontariat

Formy wolontariatu

Celem projektu “Improve – rozwijaj swoich wolontariuszy!” jest profesjonalizacja wolontariatu w dolnośląskich organizacjach pozarządowych i instytucjach korzystających ze wsparcia wolontariuszy. Dążymy do tego, aby wolontariat oprócz realnej pomocy przy realizacji bieżących działań w NGO, stanowił także okazję do rozwoju kompetencji osób, które decydują się poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną.

Wolontariuszy można spotkać w szpitalach, hospicjach, przy obsłudze imprez sportowych i kulturalnych, w organizacjach pozarządowych, za granicą i w internecie. O tym, co tam robią, przeczytasz poniżej.

Wszystkie prawne kwestie związane z wolontariatem zostały uregulowane w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami).

W dziale III (art. 42 – art. 50) ustawy znajdują się przepisy dotyczące:

podmiotów, które mogą współpracować z wolontariuszami,
treści porozumienia wolontariackiego,
praw i obowiązków wolontariusza oraz korzystającego,
ubezpieczenia wolontariusza,
rozliczania kosztów wyjazdów służbowych i diet.

Ujednolicona treść ustawy jest dostępna TUTAJ.

Previous article
Rodzaje wolontariatu
Next article
Wolontariat w Polsce
About the author