Wolontariat

Granice zaufania rodziców

Granice zaufania rodziców

Nikt nie wyobraża sobie sytuacji, w której rodzice nie mogą ufać swoim dzieciom i odwrotnie, ponieważ zaufanie to podstawa do budowania relacji. Brak zaufania z jednej ze stron może bowiem doprowadzić do pewnego rodzaju patologii, która może zupełnie zniszczyć rodzinne relacje. Pamiętajmy jednak, że podstawą zaufania jest prawdomówność. Aby jednak, dziecko mówiło nam prawdę, trzeba z nim bardzo dużo rozmawiać. Nie można też od dziecka wymagać więcej, niż jest ono w stanie z siebie dać. I nie można zbytnio karać dzieci za niespełnianie naszych oczekiwań. W przeciwnym razie, dziecko, szczególnie to nastoletnie, chcąc uniknąć konieczności wysłuchiwania ich zdaniem niepotrzebnych, moralizatorskich kazań będzie zatajało przed nami bardzo ważne wydarzenia i fakty ze swojego życia, przez co oddali się od nas zupełnie i zacznie funkcjonować w gronie swoich znajomych, jako w zupełnie odrębnym świecie. Takie postępowanie doprowadzi do zaniku więzi rodzinnych, które jest niezwykle trudno odnowić.

Previous article
Kłótnie z rodzicami
Next article
Portale niebezpieczne dzieciom
About the author