Wolontariat

Jak zmniejszyć bezrobocie?

Bez wątpienia bezrobocie jest jedną z największych plag naszych czasów. W większości Europejskich krajów które przez ostatnich kilkanaście lat rozwijały się w bardzo wysokim tempie nie było dotychczas problemów z bezrobociem. W momencie gdy gospodarki krajów Europejskich zaczęły zwalniać wysokie bezrobocie stało się ogromnym problemem wielu Europejskich gospodarek w tym również gospodarce Polskiej. Za sprawą rosnącej przez wiele lat wydajności pracy , i jeszcze szybciej rosnącego wzrostu gospodarczego gospodarki wielu krajów tworzyły nowe miejsca pracy niemal na kolanie. Do krajów Unii Europejskiej szerokim strumieniem napływali imigranci którzy żyli nie tylko z pracy swoich rąk , ale również sowitej pomocy socjalnej oferowanej przez bogate kraje Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych postulatów przemawiających pozytywnie za zmniejszeniem poziomu bezrobocia jest bez wątpienia ograniczenie liczby nielegalnych imigrantów którzy blokują miejsca pracy tamtejszym obywatelom , oraz co tu dużo mówić poważnie obciążają system socjalny który jest poważnie obciążany przez nich. Na pewno bardzo istotną sprawą jest obniżka wysokiego poziomu różnego rodzaju danin publicznych , gdyż istnieje bezpośredni związek między wysokością obciążenia fiskalnego a poziomem przedsiębiorczości w danych krajach. Poważnym obciążeniem dla Państw Unii Europejskiej są również bardzo wysokie środki przeznaczane na dotacje dla firm nowych członków Unii Europejskiej oraz poszerzenie integracji europejskiej.

Previous article
Informacje z Serocka: Gmina Serock i okolice
Next article
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ocena formalna wniosku
About the author