Wolontariat

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ocena formalna wniosku

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ocena formalna wniosku

Ocena formalna naszego wniosku może obejmować również inne czynniki takie jak poprawnie wypełniona tabelka odnośnie opodatkowania (forma opodatkowania naszej działalności musi być zgodna z obowiązującym prawem podatkowym) , wniosek musi być parafowany w każdym miejscu w którym życzy sobie tego dany urząd pracy , wszystkie niezbędne załączniki wymagane przez urząd pracy muszą być aktualne (na przykład : zaświadczenie o meldunku na pobyt stały lub pobyt czasowy) , umowy lub listy intencyjne. Kolejnym etapem oceny naszego wniosku jest ocena merytoryczna. O ile w ocenie formalnej której możemy nie zaliczyć z naprawdę błahych powodów typu brak podpisu na jednej ze stron wniosku o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , brak przecinka w jakiś wyliczeniach i tym podobne – w ocenie merytorycznej już praktycznie wszystko zależy od tego w jaki sposób jesteśmy przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej i w jaki sposób byliśmy w stanie przekonać urząd , że to właśnie nam należą się pieniądze. W zdecydowanej większości urzędów pracy , w przypadku gdy nasz wniosek został odrzucony z powodów formalnych możemy stawić się w urzędzie i poprawić taki błąd osobiście , jednak nie w każdym urzędzie tak jest.

Previous article
Jak zmniejszyć bezrobocie?
Next article
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – warunki konieczne do jej otrzymania
About the author