Wolontariat

Kanadyjski System Emerytalny

Na świecie istnieje wiele różnych systemów emerytalnych. Jak to w życiu bywa jedne z nich są uważane za mniej sprawiedliwe , a drugie za bardziej sprawiedliwe kolejne za optymalne. Każdy kraj ze względu na swoją historię ma różnych system emerytalny , lecz większość z nich jest do siebie zbliżona. W przypadku Polski mamy do czynienia z systemem polegającym na solidarności pokoleń (tak zwanym zastępowaniu pokoleń) – oczywiście nie jest to idealny system emerytalny , gdyż po pierwsze jest on stosowany na zasadzie przymusu , i wszyscy obywatele niezależnie od woli muszą płacić składki emerytalne , które co warto podkreślić nie są odkładane na oprocentowane konto , tylko z tych składek finansowane są bieżące emerytury oraz inne świadczenia które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – również firmy prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza muszą płacić składkę obowiązkowo , niezależnie od tego czy przynoszą dochód czy nie. Zupełnie innym rozwiązaniem jest Kanadyjski system emerytalny. System emerytalny zwany kanadyjskim polega na tym iż każdy obywatel Kanady niezależnie od tego gdzie i jak długo pracował , jaką pensję pobierał ma prawo do pobrania od państwa co miesiąc emeryturę.

Previous article
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – warunki konieczne do jej otrzymania
Next article
Kiedy emerytura w systemie Kanadyjskim?
About the author