Wolontariat

Kancelaria radcy prawnego Warszawa

Radca prawny jako wolny zawód zaufania publicznego

Kancelaria radcy prawnego Warszawa skupia osoby wykonujące wolny zawód jednocześnie będący profesją zaufania publicznego. Ten szczegół oznacza, że grupa zawodowa radców prawnych posiada swój własny samorząd zawodowy (o którym stanowi treść samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Tak więc typowy radca prawny na co dzień wykonuje zadania o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia zadań publicznych. Osoby te zarazem wykonują tak zwane wolne zawody. A zdania, jakie wykonuje Kancelaria radcy prawnego Warszawa, są dość liczne. Jest to chociażby udzielanie porad i konsultacji prawnych sporządzanie opinii prawnych, tworzenie projektów aktów prawnych czy wreszcie występowanie przed sądami i urzędami jako pełnomocnik (a ostatnio również obrońca, po uzyskaniu możliwości występowania w sprawach karnych, tak jak do tej pory mógł to czynić jedynie adwokat). Kancelaria radcy prawnego Warszawa funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. W oparciu o tę samą ustawę swoją pracę wykonują również działający w ramach tejże kancelarii radcowie prawni. Jak przystało na zawód tego typu, każda osoba działająca w jego ramach objęta jest dodatkowymi normami wynikającymi w tym przypadku z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wszystkie te reguły, zarówno ustawowe jak i etyczne dotyczą również aplikantów radcowskich, pracujących w ramach aplikacji radcowskiej pod okiem swoich patronów w kancelariach radcy prawnego. Wszakże kiedyś i na nich przyjdzie kolei wykonywania tego zawodu w pełni.

Previous article
Kancelaria radcy prawnego Gorzów
Next article
Poszukiwanie wiadomości na różny temat
About the author