Wolontariat

Kiedy przyjęcie spadku może być kłopotem?

Kiedy przyjęcie spadku może być kłopotem?

Prawie każdego z nas kiedyś czeka zetknięcie się z tematem spadku. Ze spadkiem mamy do czynienia w przypadku gdy umiera nam osoba będąca z nami w linii prostej – a więc najbliższa (Ojciec,Matka,Brat,Siostra) , lub też dalsza osoba pod warunkiem , że nie pozostawiła po sobie zstępnych. Spadkodawcą może być praktycznie każda osoba która umieściła nas w swoim testamencie (jak wcześniej wspomnieliśmy w przypadku osób najbliższych mamy do czynienia z tak zwanym dziedziczeniem ustawowym). W zdecydowanej większości przypadków przyjęcie spadku kojarzy nam się z dodatnimi gratyfikacjami , a więc nabyciem pewnej sumy pieniędzy czy też ruchomości lub nieruchomości. Są jednak przypadki , że przyjęcie spadku może skończyć się dla nas poważnymi problemami , nie tylko finansowymi , ale możemy się również najeść sporo zdrowia i stracić dużo czasu. W prawodawstwie polskim , mamy do czynienia z zasadą dziedziczenia zarówno wszelkich aktywów pieniężnych oraz materialnych , jednak przyjmując spadek musimy się liczyć również , że dziedziczymy również wszelkie zobowiązania finansowe naszego spadkodawcy – w tym oczywiście długi. Jak ustrzec się przed niespodziewanymi wydatkami ? Otóż nie jest to wcale takie proste. Inaczej sprawa ma się , kiedy znamy bardzo dobrze osobę po której dziedziczymy i jesteśmy w stanie przewidzieć czy dziedziczenie nam się opłaca. W końcu gdy dobrze znamy spadkodawcę to jesteśmy w stanie oszacować wartość majątku który dziedziczymy oraz porównać tą wartość z potencjalnymi długami oraz innymi zobowiązaniami spadkodawcy. W tym momencie warto jednak wspomnieć ,że w przypadku gdy nie dziedziczymy po osobie najbliższej jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od przyjęcia spadku , i fakt dziedziczenia trzeba zgłosić w naszym lokalnym Urzędzie Skarbowym. W przypadku gdy dziedziczymy po osobie najbliższej , również musimy ten fakt zgłosić w Urzędzie Skarbowym , mimo to iż w takim przypadku nie musimy płacić podatku dochodowego od spadku , gdyż jako najbliższa rodzina jesteśmy z niego zwolnieni. Wykazaliśmy więc , że przyjęcie spadku może być dla nas nieco kłopotliwe , jednak można tego uniknąć. Jeśli jesteśmy w gronie spadkobierców ustawowych , to mamy prawo odrzucić przyjęcie spadku – aby tego dokonać należy w ciągu pół roku od dnia śmierci naszego spadkodawcy złożyć specjalne oświadczenie w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego meldunku spadkodawcy. Oczywiście , w niektórych przypadkach sędziowie decydują o nabyciu spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza ? Otóż w takim przypadku gdy przyjmujemy spadek odpowiadamy za długi spadkodawcy jedynie do wysokości przyjętego spadku. Na prawdę warto się dogłębnie zastanowić czy warto przyjąć spadek , gdyż bardzo często może to spowodować piętrzące się problemy.

Previous article
Kiedy emerytura w systemie Kanadyjskim?
Next article
Kilka słów o obligacjach
About the author