Wolontariat

Licencja detektywa

Jak zostać detektywem?

Biuro detektywistyczne jest to biuro, które wynająć można w różnych celach – od sprawdzenia, czy partner nas nie zdradza po poszukiwanie osoby zaginionej. Należy jednak pamiętać, iż do wykonywania zawodu niezbędna jest licencja detektywa – warto zweryfikować tę kwestię przed wynajęciem biura. Licencja może zostać unieważniona, jeśli osoba wykonująca ten zawód przekroczy swoje uprawnienia. Zawód detektywa jest na pewno niezwykle ciekawy, ale także niebezpieczny. Profesjonalne biura detektywistyczna zazwyczaj żądają dużych wynagrodzeń. Aby zostać detektywem trzeba mieć ukończone 18 lat, być obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz mieć pełną zdolność prawną. Niezbędne jest również posiadanie nienagannej opinii oraz uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Detektyw powinien charakteryzować się również odpornością na stres oraz pracę w trudnych warunkach oraz inne predyspozycje psychologiczne. Zarobki detektywów czasem są bardzo wysokie.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Previous article
Kadry i płace
Next article
Notariusz Zabrze
About the author