Wolontariat

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadek przy pracy należy zgłosić pracodawcy bezpośrednio po tym jak się wydarzy. Wówczas to będzie pracownikowi przysługiwało odszkodowanie za wypadek w pracy. Zgłoszenia musi dokonać sam poszkodowany lub też osoba, która ów wypadek zauważyła, gdy stan zdrowia samego poszkodowanego nie umożliwia mu zgłoszenia tego co się stało. Gdy osoba poszkodowana nie posiada umowy o pracę z pracodawcą wówczas ma obowiązek powiadomienia podmiotu, z którym posiada taką lub inną umowę dotyczącą pracy w tym właśnie miejscu (na przykład agencję pracy). Z kolei pracodawca posiada obowiązek udzielenia pomocy natychmiastowej swojemu pracownikowi, który uległ wypadkowi, gdy ten zgłosi już zdarzenie. Pracodawca musi zabezpieczyć miejsce wypadku, ustalić przyczyny oraz okoliczności całego zdarzenia. Następnym krokiem jakiego musi dokonać jest wykonanie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego lub też karty wypadku, które muszą być dostarczone poszkodowanemu, rodzinie poszkodowanego (gdy wypadek był śmiertelny) oraz odpowiedniej instytucji inspekcji pracy.

Najstarsze wpisy tematyczne on-line:

Previous article
Odszkodowanie za wypadek śmiertelny
Next article
Podział majątku Warszawa
About the author