Wolontariat

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Jak to jest z tą naszą znajomością języków obcych? Z jednej strony mamy statystyki, wedle których pod względem umiejętności władania językiem angielskim plasujemy się w czołówce Europy, z drugiej zaś stary dowcip, który mówi, że w Polsce z kasjerem dogadamy się po angielsku, z kelnerem po francusku, z przechodniem po niemiecku a z Urzędnikiem Państwowym tylko przez tłumacza.

Czy to wpływ niekompletnego wykształcenia tych ostatnich? Braku chęci uczęszczania na odpowiednie kursy? Niekoniecznie. Jakkolwiek przywódcy wielu krajów od dawna nie korzystają z tłumaczy, pozostanie przy korzystaniu z ich usług eliminuje w zasadzie do zera ryzyko ewentualnych nieścisłości wynikających z porozumiewania się w języku innym niż ojczysty.

Warto również podkreślić, że tłumacz przysięgły języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego jest w świetle prawa jedyną osobą uprawnioną do tłumaczenia oficjalnych dokumentów. O ile książkę, film, piosenkę czy korespondencję biznesową na własne potrzeby tłumaczyć możemy sami, tłumaczenia oficjalnych tekstów muszą być opatrzone imienną pieczątką tłumacza.

Previous article
Sprawy spadkowe Warszawa
Next article
Mechanik samochodowy Wrocław
About the author