Wolontariat

Wolontariat w Polsce

Aby ułatwić to zadanie stworzyliśmy interaktywne narzędzie, dzięki któremu każda instytucja współpracująca z wolontariuszami będzie miała możliwość opracowania i wdrożenia szczegółowego planu rozwoju wolontariusza w organizacji, w oparciu o jego wcześniej zdiagnozowane kompetencje (cechy, umiejętności, postawy).

Interaktywna wersja narzędzia została opracowana na podstawie podręcznika “Zestaw narzędzi do badania kompetencji wolontariuszy”, który stanowi rezultat projektu “ IMPROVE – IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth” (tłum. „WZROST – Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy wolontariuszy”), realizowanego w latach 2011 – 2013 przez pięć organizacji partnerskich w ramach programu GRUNDTVIG, w tym Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”.

Intencją partnerów projektu IMPROVE było dostosowanie narzędzi służących do oceny umiejętności i kompetencji stosowanych w poradnictwie zawodowym do potrzeb działalności wolontariackiej. Stało się to możliwe dzięki współpracy na poziomie europejskim między organizacjami zajmującymi się wolontariatem lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

O tym, jak korzystać z wypracowanego przez nas narzędzia dowiecie się z filmu dostępnego na stronie głównej – to naprawdę proste!

Previous article
Formy wolontariatu
Next article
Kostka brukowa Nasielsk – baz bruk
About the author